Fonts d’informació

Les pràctiques que tenen noms com BI (Business intelligence) o també IC (Intel·ligència competitiva) s’han tornat habituals en la gestió del negoci.  Recollir dades, analitzar-les, treure’n conclusions i aportar claredat als recursos financers, materials i humans de l’empresa suposa un avantatge en el negoci i en el  coneixement del client que ajuda quan hi ha una forta competència.

Aconseguir bona informació, saber-la trobar, pot ajudar-nos a saber el lloc que ocupa la nostra empresa dins del sector de mercat i els clients als quals ens estem dirigint.

Hi ha llocs en què podem trobar la informació de la competència, directoris que ens permetran aproximar-nos al nostre sector i conèixer millor la situació de la nostra empresa:

  1. 1- Directoris d’informació empresarial. Hi podem trobar publicacions que ofereixen recopilatoris i recursos.

 

  1. 2- Directoris d’empreses. Hi trobarem companyies del segment i sector que necessitem, amb dades d’identificació, de facturació, productes, mercats, estructura, etc.

 

  1. 3- Informes comercials. Aquí hi veurem informació avançada i completa sobre les empreses d’un entorn geogràfic concret, amb dades financeres, estructurals, mercat, productes, etc.

 

  1. 4- Indicadors d’entorn. Permeten contextualitzar la realitat empresarial o d’un sector, la situació econòmica d’un país, nombre d’habitants, empreses, distribució geogràfica, etc.

 

  1. 5- Mitjans de comunicació, com ara premsa, revistes, etc.

 

  1. 6- Estudis de mercat. Hi ha empreses i entitats especialitzades en la publicació d’estudis de mercat de sectors específics: comercials (empreses especialitzades en l’elaboració d’estudis d’anàlisis sectorials i de la competència), cambres de comerç i associacions.

 

  1. 7- Informació pública en legislació, jurisprudència i normatives.

 

  1. 8- Altres fonts on trobem informació d’interès serien: llistes de distribució, blogs, directoris especialitzats de temàtica bibliotecària o liblogs.

 

En aquest article t’he volgut donar les pistes de llocs on podries accedir a informació d’interès, però si necessites que et concreti llocs, escriu-me i et passaré un llistat de webs i portals on pots trobar informació.

La cadena documental

Podríem definir la cadena documental com el conjunt d’operacions i de tècniques que s’apliquen als documents des del moment en què se seleccionen i s’incorporen a un servei d’informació i documentació, fins que s’emmagatzemen, passant pel seu anàlisi i tractament tècnic. És en aquest moment que es creen els instruments de difusió i recuperació.

Cal afegir que per molt valuós que sigui un fons documental sense un servei de informació i documentació (SID) ben organitzat, no té cap utilitat. El SID ha d’estar perfectament ordenat i organitzat per tal que tota la informació i coneixements que conté estiguin accessibles i útils als usuaris del servei.

En definir el concepte de document n’hem de destacar el doble vessant: el formal o extern que se centra en la descripció del document i el de contingut o intern que determina la matèria o el missatge del document.

Gestió de la informació exitosa

Una gestió de la informació exitosa exigeix molt més que una inversió en tecnologia, també implica ubicar els processos i les persones en el lloc adequat amb la fi de gestionar tot el creixement per cada cicle de vida de les dades que s’obtenen.

La importància de l’arquitectura i la gestió de les dades rau en què són vitals per garantir que hi ha les dades necessàries per dur a terme les decisions de l’organització i que aquestes siguin disponibles, precises, complertes amb garanties i rapidesa. La majoria de directius es veuen limitats per la informació i les dades que sovint son insuficients  i poc fiables, o bé són excessivament abundants i necessiten molt de temps per a ser analitzades.

Rebem nombrosos informes a diari, i tots amb una terminologia i formats diferents. El que en alguna informació en diuen productes, d’altres en diuen peces, d’altres SKU (unitats de manteniment d’estocs), i en el cas dels clients potser  donen un nom propi o aquell que troben per catàleg.

Gestionar les dades de manera eficaç i amb una mateixa perspectiva, permet una millora en la presa de decisions, això dòna unes tranquil·litats en els compliments regulars i  legals de l’empresa, en la reducció dels riscos inherents amb una qualitat de les dades, una millora en la productivitat i eficiència operativa, millora en la satisfacció del client i un augment en la agilitat de l’organització aconseguint un alt rendiment en allò que s’assoleix.