Teletreball: El nou futur? Parlem

M’agrada teletreballar i, sobretot quan faig acompanyament,sento que les preocupacions d’empreses novelles que s’obrena aquest nou sistema són del tot comprensibles. És per aquest motiu que faig aquest article.

Passar d’un treball per hores a un treball per objectius

El canvi pot semblar que donarà menys rendiment i la por és que es dona a l’empleat una llibertat que quan treballa presencialment no té. Això no és cert, passarem a quantificar les metes, que hauran de ser mesurables i tenir un límit de temps. Els objectius han de ser realistes, i aixòpotser és el més difícil d’aconseguir. Cada departament sap quin és el marge raonable en què el projecte ha d’haver finalitzat i retrocedirem exposant què hi ha en cada etapa, dividint les etapes en objectius i tasques concretes amb el seu responsable. És cert que el treball per objectius tan sols funcionarà amb empleats responsables i compromesos. Del compromís també sen’ha de parlar.

La confiança tindrà creixement segons l’autonomia i capacitat de decisió que es doni al’empleat

Una reflexió que em veig en l’obligació de fer amb alguns clients és que,si el que vols és que el teu empleat estigui compromèsamb la feina, hi haurà uns factors clau: sou a percebre, temps de dedicació i exigència de la seva feina. En la majoria també hi ha un factor més, que és la confiança en una via de doble sentit:pel que fa a l’empresari, la confiança que doni a l’empleat en les decisions i la flexibilitat, i pel que fa a l’empleat, el reconeixement quederivade la confiança que se li dona.

I ara em direu: què fa una consultora documentalista parlant derecursos humans?Doncs en la meva experiència treballem amb les persones, que són les que, dins de cada ecosistema de treball, portaran a un èxit en la gestió de la informació. En cada projecte analitzo necessitats concretes i acabo unificant les necessitats que tenen els canvis de sistemes de treball. El teletreball és una revolució i, per tal de gestionar correctament la informació, també haurem de gestionar correctament les persones, els seus llocs i temps de treball.

Elements que generen seguiment i confiança

Tots els sistemes de treball, ja sigui cloud o altres sistemes, tenen indicadors com hora i temps de connexió per perfils,i fins i tot podem demanar al proveïdor que indiqui la interactivitat (depenent dels programaris serà més fàcil d’obtenir, ja que alguns ho incorporen per defecte). Aquests programaris ajuden a fer seguiment i a veure si hi ha casos en què pot perillar la confiança del treball online, però no oblidem que si optem per un teletreball real hem de donar flexibilitat horària i capacitat d’autogestió de les tasques.

Què guanyarem a canvi?

Guanyarem empoderar l’empleat, un augment de la productivitat i més realització i satisfacció personal. En la majoria dels casos els empleats s’alineen amb els valors de l’empresa i això provoca un orgull de pertinençaque augmenta la taxa de compromísi es tradueix en més productivitat.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

completa la teva Autoevaluació

Esta web usa cookies para mejorar sus experiencia en la navegación.
Consultar Política de Cookies.

Esta web usa cookies para mejorar la experiencia de navegación.

Si lo desea puede revisar la política de privacidad y la de cookies.