Organitzar una biblioteca personal

Totes les persones que tinguin una biblioteca personal de llibres, documents i imatges que pugui considerar-se relativament nombrosa trobaran el problema, inevitablement, de posar ordre al material reunit i de classificar-lo per després poder-lo consultar còmodament.

Una col·lecció important ha d’estar necessàriament ordenada en un arxiu per permetre la localització dels continguts.

De fet, llibres, revistes i fotografies sumen tota la seva importància només si són utilitzables i si podem trobar amb facilitat tota la documentació útil per a les necessitats del moment.

Però com hem d’ordenar tot aquest material? Quin criteri hem de seguir? El problema, òbviament, és diferent si el material del qual disposem és modest o si té un gran nombre d’unitats. La falta de sistematització pot produir, amb tota seguretat, la impossibilitat de disposar-ne quan calgui.

Per evitar aquests inconvenients, és necessari arxivar els documents fitxant-los i classificant-los per categories funcionals que ens permetin localitzar-los i utilitzar-los. Existeixen, en realitat, diversos sistemes de classificació: alfabètica per autor, per subjecte i argument, per títol, per format, per col·leccions, o segons criteris subjectius del valor atribuït al document. En el nostre cas, en efecte, no existeix d’entrada un criteri més adaptat que un altre, atès que l’arxiu seguirà sent “privat”, destinat només al nostre ús i consum.

Primer de tot, si no s’ha procedit mai a posar un ordre lògic i regulat a tot el material que s’ha acumulat amb el temps, primer caldrà analitzar cada objecte en relació amb el contingut, l’aspecte i la informació específica present, encara que només es vulgui catalogar amb criteri alfabètic. Per exemple, si es tractés de material fotogràfic, seria oportú distingir-lo abans per categories generals i reagrupar les imatges en relació amb la matèria, per després poder especificar cada fotografia en el seu context. També podria afegir-se un agrupament per característiques tècniques específiques de la imatge mateixa: blanc i negre o color, opacs o transparències, etc.

En el cas de material literari, és bona regla distingir les obres de caràcter general dels llibres que tracten específicament d’un tema.

Finalment, les revistes ocuparan també una secció del vostre fitxer i caldrà distingir entre les publicacions generals i les del tema que més us interessi.

Llibres i revistes es classifiquen per contingut i tipologia i es cataloguen anotant acuradament títol, editorial i data de publicació.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

completa la teva Autoevaluació

Esta web usa cookies para mejorar sus experiencia en la navegación.
Consultar Política de Cookies.

Esta web usa cookies para mejorar la experiencia de navegación.

Si lo desea puede revisar la política de privacidad y la de cookies.