Noves professions: el comunity manager i el content curator

Internet ha fet sorgir noves necessitats i nous perfils professionals. Una d’aquestes necessitats és gestionar adequadament les comunitats socials i virtuals: Facebook, Twitter, Instagram, etc. L’empresa ha de ser-hi per estar  a prop dels seus consumidors i clients de manera activa, donant respostes a través de les xarxes.

“El community manager és el professional que s’encarrega de la relació i les interaccions entre una entitat/organització i els seus usuaris, clients i públic en general a través dels mitjans i les xarxes socials.” (Definició extreta de Julián Marquina. Community Manager.  UOC)

Segons aquesta definició, aquest professional és el nexe d’unió entre empresa, client i públic virtual a través de les xarxes socials i d’Internet. Les empreses tenen cada vegada més necessitat d’una presència en línia. Això fa que els calguin competències en el món digital i professionals que assumeixin plenament aquests rols, sigui a través de contractes de serveis externs o com a empleats dins de l’organització.

El responsable de continguts (content curator en anglès) també és una de les professions que ha sorgit a causa de l’allau d’informació a través de mitjans digitals. Es tracta d’agrupar, filtrar, analitzar, extreure, seleccionar i difondre la informació que arriba. El concepte prové del món de l’art, on un curator és literalment un curador, el professional que prepara una selecció o col·lecció d’obres d’un determinat artista per a ser exposades. En el món museístic és, doncs, qui escull les obres que cal exposar a partir d’un tema. (Informació extreta del Llibre manual: Guallar,Javier i Leiva-Aguilera,Javier “El content curator: Guia bàsica para el nuevo professional de Internet” Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya,2013, 168p. ISBN 978-84-906-1048-0.)

Hi ha moltes definicions i a totes es repeteix el mateix concepte: és un professional que sap cercar i escollir, amb gran capacitat d’anàlisi, material prou significatiu per a ser divulgat.

La pregunta que ens ve ara és: quina relació tenen amb el món de la informació? Ambdós perfils necessiten informació per posteriorment comunicar-la. En el primer dels perfils hi trobem un gran èmfasi en la comunicació; segurament per això hi trobem molts professionals del màrqueting, el periodisme i la comunicació. En el segon perfil també hi trobem professionals de la comunicació, però s’hi afegeixen els de documentació i de biblioteconomia. El temps anirà definint els professionals i els perfils en relació amb les noves necessitats que estan sorgint.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

completa la teva Autoevaluació

Esta web usa cookies para mejorar sus experiencia en la navegación.
Consultar Política de Cookies.

Esta web usa cookies para mejorar la experiencia de navegación.

Si lo desea puede revisar la política de privacidad y la de cookies.