Metadades molt més que dades

En la UNE-ISO 15489:2001 defineix  les metadades en el punt 3.12, des de la perspectiva de gestió documental, com a dades que descriuen el context del contingut, l’estructura dels documents i la seva gestió al llarg del temps. Així s’entén que les metadades no són separades del document sinó incloses en el seu interior.

Aquestes són essencials pel seu tractament i preservació. Partint de la base que parlem de documents electrònics, amb això ens estem referint tant en la informació que contenen (contingut) com a la informació que ajudarà a interpretar i gestionar.

En els darrers anys a diversos professionals que han d’assegurar el valor jurídic al llarg de tot el cicle de vida dels documents, incorporen polítiques de preservació, de signatura, de representació, etc.  Trobem diversitat de mecanismes i eines tecnològiques per tal d’assegurar aquesta preservació i inalterabilitat, principalment en organismes institucionals.

Per això tenir una estratègia de metadades ajudarà a una bona gestió de la documentació digital.

Les metadades tan sols són pels documents electrònics i no són separades del document.

Les metadades són molt més que dades sobre dades-

-Descriuen el context, el contingut, i l’estructura.

-Són informació estructurada o semi estructurada.

-Ajuda a entendre el significat de la informació.

En les normes ISO23081 es troba una visió més amplia i resolt  per a que serveixen.

-Mantenen les característiques del document per llarg temps

-Facilita la seva comprensió.

-Garanteix que el document tingui un  valor probatori.

Permet l’accés, la privacitat i la propietat intel·lectual.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

completa la teva Autoevaluació

Esta web usa cookies para mejorar sus experiencia en la navegación.
Consultar Política de Cookies.

Esta web usa cookies para mejorar la experiencia de navegación.

Si lo desea puede revisar la política de privacidad y la de cookies.