Noves professions: el comunity manager i el content curator

Internet ha fet sorgir noves necessitats i nous perfils professionals. Una d’aquestes necessitats és gestionar adequadament les comunitats socials i virtuals: Facebook, Twitter, Instagram, etc. L’empresa ha de ser-hi per estar  a prop dels seus consumidors i clients de manera activa, donant respostes a través de les xarxes.

“El community manager és el professional que s’encarrega de la relació i les interaccions entre una entitat/organització i els seus usuaris, clients i públic en general a través dels mitjans i les xarxes socials.” (Definició extreta de Julián Marquina. Community Manager.  UOC)

Segons aquesta definició, aquest professional és el nexe d’unió entre empresa, client i públic virtual a través de les xarxes socials i d’Internet. Les empreses tenen cada vegada més necessitat d’una presència en línia. Això fa que els calguin competències en el món digital i professionals que assumeixin plenament aquests rols, sigui a través de contractes de serveis externs o com a empleats dins de l’organització.

El responsable de continguts (content curator en anglès) també és una de les professions que ha sorgit a causa de l’allau d’informació a través de mitjans digitals. Es tracta d’agrupar, filtrar, analitzar, extreure, seleccionar i difondre la informació que arriba. El concepte prové del món de l’art, on un curator és literalment un curador, el professional que prepara una selecció o col·lecció d’obres d’un determinat artista per a ser exposades. En el món museístic és, doncs, qui escull les obres que cal exposar a partir d’un tema. (Informació extreta del Llibre manual: Guallar,Javier i Leiva-Aguilera,Javier “El content curator: Guia bàsica para el nuevo professional de Internet” Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya,2013, 168p. ISBN 978-84-906-1048-0.)

Hi ha moltes definicions i a totes es repeteix el mateix concepte: és un professional que sap cercar i escollir, amb gran capacitat d’anàlisi, material prou significatiu per a ser divulgat.

La pregunta que ens ve ara és: quina relació tenen amb el món de la informació? Ambdós perfils necessiten informació per posteriorment comunicar-la. En el primer dels perfils hi trobem un gran èmfasi en la comunicació; segurament per això hi trobem molts professionals del màrqueting, el periodisme i la comunicació. En el segon perfil també hi trobem professionals de la comunicació, però s’hi afegeixen els de documentació i de biblioteconomia. El temps anirà definint els professionals i els perfils en relació amb les noves necessitats que estan sorgint.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *