TEST D'ANÀLISI EN GESTIÓ DOCUMENTAL I DE LA INFORMACIÓ

Tota organització diàriament genera documents i informació de valor com a resultat dels teus processos de negoci, proporcionant evidències de les decisions preses i de les activitats realitzades. Aquesta informació constituirà un recurs que formarà part del capital intel·lectual de l’organització.

Aquesta anàlisi té com a finalitat saber en quin moment es troba la teva gestió documental i si és eficaç donant com a resultat un total de percentatge màxim del 100%.

AVALUA´T ARA

Quines són les necessitats d´informació critiques i/o prioritàries? (1/30)

Esta web usa cookies para mejorar sus experiencia en la navegación.
Consultar Política de Cookies.

Esta web usa cookies para mejorar la experiencia de navegación.

Si lo desea puede revisar la política de privacidad y la de cookies.