4 gestors i 1 repositori

Els gestors documentals són programes que organitzen els documents de manera que ajuden a  localitzar-los ràpidament. Amb ells obtindrem el que podria semblar una base de dades per matèries i autors/es que ens facilitarà etiquetes i descripcions.

Al mercat es poden trobar diversos gestors documentals, tant gratuïts com de pagament, que s’adapten a les diverses organitzacions i necessitats.

A continuació n’esmentem  uns quants i n’expliquem les característiques principals:

MOLECULA. Gestor de documents que requereix coneixement tècnic de la norma ISAD (G). Té el gran avantatge que és totalment en línia. Desa formats electrònics i també gestiona la part física del nostre arxiu. El sistema de cerca és ràpid i permet donar resposta al moment.

KOHA.   Gestor de biblioteques per al qual és necessari el coneixement tècnic de la norma AACR2 i/o MARC21

ALFRESCO. Gestor de documents i repositori de codi lliure que destaca per l’adaptabilitat. Compleix amb les obligacions dels estàndards, com ara la norma ISO 15489, les MoReq i VERS.

ALEJANDRIA. Gestor de biblioteques i de catàlegs. Per configurar-lo i emprar-lo cal coneixement tècnic. El seu gran avantatge és que l’usuari pot trobar la informació de diverses maneres ‒nom del document, matèria o autoritat‒ i que permet una gestió ràpida i senzilla.

ZOTERO.  Repositori i gestor de referències gratuït. Permet pujar documents i gestionar-los amb una extracció automatitzada de les metadades. Totalment en línia, gestiona webs i permet una indexació ràpida. Quant a la cerca, és ràpida i eficient. Cal destacar que no necessita cap coneixement tècnic i que permet la gestió i el control de préstecs de documents i materials. Consell: si optem per aquest programa, el navegador a utilitzar ha de ser el Mozilla.

En podríem esmentar molts més, ja que el mercat és molt ampli i cada vegada ho serà més. Estem en un canvi de paradigma en els nostres processos de treball i en la gestió de la informació. Tots els gestors responen a la necessitat de trobar els documents de manera ràpida, estalviar-nos temps i angoixar-nos menys.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

completa la teva Autoevaluació

Esta web usa cookies para mejorar sus experiencia en la navegación.
Consultar Política de Cookies.

Esta web usa cookies para mejorar la experiencia de navegación.

Si lo desea puede revisar la política de privacidad y la de cookies.